Elektro akupunktura

Elektro akupunktura, koristi pulsirajuću električnu struje koja preko akupunkturnih igala stimuliše akupunkturne tačke na telu pacijenta. Ovaj tradicionalni metod razvijen u Kini 1934. godine kao dodatak manuelnoj akupunktri. Prednosti korišćenja električne akupunkture su što […]