Elektro akupunktura

Elektro akupunktura, koristi pulsirajuću električnu struje koja preko akupunkturnih igala stimuliše akupunkturne tačke na telu pacijenta. Ovaj tradicionalni metod razvijen u Kini 1934. godine kao dodatak manuelnoj akupunktri. Prednosti korišćenja električne akupunkture su što ona zamenjuje dugotrajno pomeranje igle rukom čime se obezbeđuje da pa pacijent dobija tačno određenu količinu stimulacije koja je potrebna, a da pri tom ne zavisi od ruke lekara.

Takođe elektro akupunktura smanjuje i  ukupno vreme tretmana pružajući konstantan stimulans na akupunkturnu tačku. Dobri rezultati su vidljivi kod lečenja neuroloških oboljenja, hroničnog bola, spazama i paralize, ali je neophodno da ovaj tretman obavlja registrovani lekar.

Pročitajte više o metodama koje radimo u lekarskoj ordinaciji ŠAN.